Slogan là gì

Slogan là cụm từ ngắn thể hiện tính cách, bản sắc và cũng để định vị thương hiệu. Có thể nói, slogan là một phần “nhỏ mà có võ” trong bộ thiết kế thương hiệu