Tag Archives: Email Marketing

Làm sao để chiến dịch Email Marketing không bị đánh giá là Email Spam?

Một trong những nỗi trăn trở lớn nhất của người làm Email Marketing là làm [...]

Tại sao có nhiều người unsubscribe trong danh sách Email Marketing của bạn?

Bạn có biết, trung bình mỗi ngày, có hơn 205 tỷ email được gửi đi. [...]

8 KỸ THUẬT COPYWRITING GIÚP TĂNG TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI EMAIL

Qua khảo sát, 59% các doanh nghiệp B2B đều cho rằng email là kênh tốt [...]

Data Mining – Khai thác dữ liệu triệt để từ Email Database

Nghiên cứu dữ liệu email là một bước khá quan trọng trong việc triển khai [...]