Giỏ hàng

Khuyến mãi

Storytelling with data:  Let’s practice! - Thực hành kể chuyện thông qua dữ liệu!
-15%
Cole Nussbaumer Knaflic
339,150₫ 399,000₫
Storytelling with Data - Kể chuyện thông qua dữ liệu: Cuốn cẩm nang hướng dẫn trực quan hóa dữ liệu
-15%
Cole Nussbaumer Knaflic
271,000₫ 319,000₫
Chương trình
-91%
Nhiều tác giả
30,000₫ 339,000₫
Đọc vị và dẫn lối hành vi mua hàng
-50%
Bình Nguyễn Việt Anh (Nori)
109,500₫ 219,000₫
Everybody Writes - Ai rồi cũng viết -  Cuốn cẩm nang giúp bạn viết content
-20%
AnnHandley
143,000₫ 179,000₫
[CYOA Book] Bắt đầu từ một lựa chọn
-50%
Nguyên Trường
79,500₫ 159,000₫
Nhiễu động thông điệp truyền thông - Tạo ra lợi thế chiến lược từ các vấn đề trong marketing
-20%
Brand vs Wild - Thương hiệu kiên cường trong môi trường khắc nghiệt
-30%
Jonathan David Lewis
104,300₫ 149,000₫
Tối ưu hoá tỷ lệ chuyển đổi
-40%
MediaZ
83,400₫ 139,000₫
Fulfillment by Amazon - Bán hàng trên Amazon cho người mới bắt đầu
-60%