Giỏ hàng

Marketing - Bán hàng

Brand vs Wild - Thương hiệu kiên cường trong môi trường khắc nghiệt
-20%
Jonathan David Lewis
119,200₫ 149,000₫
Combo sách Email Marketing
-20%
MediaZ Lộc Nguyễn
188,000₫ 235,000₫
Combo Sách Hot: Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu
-20%
Cole Nussbaumer Knaflic
574,400₫ 718,000₫
Đọc vị và dẫn lối hành vi mua hàng
-20%
Bình Nguyễn Việt Anh (Nori)
175,200₫ 219,000₫
Email Marketing - Thấu Hiểu Để Tối Ưu
-20%
Lộc Nguyễn
92,000₫ 115,000₫
Everybody Writes - Ai rồi cũng viết -  Cuốn cẩm nang giúp bạn viết content
-20%
AnnHandley
143,200₫ 179,000₫
Nhiễu động thông điệp truyền thông - Tạo ra lợi thế chiến lược từ các vấn đề trong marketing
-20%
Storytelling with Data - Kể chuyện thông qua dữ liệu: Cuốn cẩm nang hướng dẫn trực quan hóa dữ liệu
-20%
Cole Nussbaumer Knaflic
255,200₫ 319,000₫
Storytelling with data:  Let’s practice! - Thực hành kể chuyện thông qua dữ liệu!
-20%
Cole Nussbaumer Knaflic
319,200₫ 399,000₫