Giỏ hàng

Storytelling

Combo sách Kể chuyện thông qua dữ liệu
-20%
Cole Nussbaumer Knaflic
575,000₫ 718,000₫
Storytelling with Data - Kể chuyện thông qua dữ liệu: Cuốn cẩm nang hướng dẫn trực quan hóa dữ liệu
-15%
Cole Nussbaumer Knaflic
271,000₫ 319,000₫
Thực hành kể chuyện thông qua dữ liệu!
-20%
Cole Nussbaumer Knaflic
319,000₫ 399,000₫