Giỏ hàng

Sách

Combo sách Thương hiệu - Truyền thông
-26%
Linda J.Popky Jonathan David Lewis
220,000₫ 298,000₫
Nhiễu động thông điệp truyền thông - Tạo ra lợi thế chiến lược từ các vấn đề trong marketing
-20%
Facebook Marketing 5.0 - Ấn bản có chỉnh sửa bổ sung 2021
-20%
Thành Bobber
184,000₫ 230,000₫
Storytelling with Data - Kể chuyện thông qua dữ liệu: Cuốn cẩm nang hướng dẫn trực quan hóa dữ liệu
-15%
Cole Nussbaumer Knaflic
271,000₫ 319,000₫
Content chết - Chỉ có 6s để quyết định sự sống sót! Tặng MediaZ Builder
-20%
Bùi Lê Mỹ Dung
168,000₫ 209,000₫
Cứu nguy sau mùa đại dịch + QUÀ
-30%
MediaZ
215,600₫ 308,000₫
Chi tiết hóa bản kế hoạch marketing + QUÀ
-50%
Brand vs Wild - Thương hiệu kiên cường trong môi trường khắc nghiệt
-30%
Jonathan David Lewis
104,300₫ 149,000₫