Giỏ hàng

Văn phòng phẩm

Nơi tập hợp những vật phẩm đơn giản phục vụ cho các hoạt động văn phòng như bút, sổ tay, giấy viết, ghim, kẹp, túi bìa cứng, sổ cặp tài liệu,...