Giỏ hàng

MZ Book

Combo Tam hợp
-77%
209,000₫ 917,000₫
Everybody Writes - Ai rồi cũng viết -  Cuốn cẩm nang giúp bạn viết content
-20%
AnnHandley
143,000₫ 179,000₫
Combo sách Kể chuyện thông qua dữ liệu
-20%
Cole Nussbaumer Knaflic
575,000₫ 718,000₫
Thực hành kể chuyện thông qua dữ liệu!
-15%
Cole Nussbaumer Knaflic
339,150₫ 399,000₫
Combo sách Thương hiệu - Truyền thông
-26%
Linda J.Popky Jonathan David Lewis
220,000₫ 298,000₫
Nhiễu động thông điệp truyền thông - Tạo ra lợi thế chiến lược từ các vấn đề trong marketing
-30%
Facebook Marketing 5.0 - Ấn bản có chỉnh sửa bổ sung 2021
-20%
Thành Bobber
184,000₫ 230,000₫
Storytelling with Data - Kể chuyện thông qua dữ liệu: Cuốn cẩm nang hướng dẫn trực quan hóa dữ liệu
-15%
Cole Nussbaumer Knaflic
271,000₫ 319,000₫
Content chết - Chỉ có 6s để quyết định sự sống sót! Tặng MediaZ Builder
-20%
Bùi Lê Mỹ Dung
168,000₫ 209,000₫
Cứu nguy sau mùa đại dịch + QUÀ
-30%
MediaZ
215,600₫ 308,000₫