Giỏ hàng

MZ Book

Storytelling with Data - Kể chuyện thông qua dữ liệu: Cuốn cẩm nang hướng dẫn trực quan hóa dữ liệu
-13%
Cole Nussbaumer Knaflic
279,000₫ 319,000₫
Content chết - Chỉ có 6s để quyết định sự sống sót! Tặng MediaZ Builder
-20%
Bùi Lê Mỹ Dung
168,000₫ 209,000₫
Chi tiết hóa bản kế hoạch marketing + QUÀ
-10%
Brand vs Wild - Thương hiệu kiên cường trong môi trường khắc nghiệt
-10%
Jonathan David Lewis
134,100₫ 149,000₫
Bình Nguyễn Việt Anh (Nori) MediaZ
418,000₫
Đọc vị và dẫn lối hành vi mua hàng
-10%
Việt Anh (Nori) Bình Nguyễn
197,100₫ 219,000₫