Tag Archives: CRo

Traffic tăng mà tỷ lệ chuyển đổi lại không, vì sao?

Sau khi khởi động website, đây là lúc người dùng bắt đầu kéo đến truy [...]

TỐI ƯU HÓA TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI LÀ GÌ VÀ TẠI SAO NÓ LẠI QUAN TRỌNG ?

Cùng với sự bùng nổ của Internet, sở hữu website không còn là điều quá [...]

Big Data và ứng dụng trong tối ưu hoá tỷ lệ chuyển đổi

Tối ưu hoá tỷ lệ chuyển đổi (CRO) là bài toán liên quan đến dữ [...]

Review sách “Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi”

Cuốn sách như một cuốn nhật ký nhỏ ghi chép và chia sẻ lại những [...]

Câu chuyện đằng sau sự ra đời của cuốn Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi

Xin chào bạn- độc giả thân thiết của MediaZ Book! Thay lời mở đầu chúng [...]