Nhiễu Động Thông Điệp Truyền Thông – Tạo Ra Lợi Thế Chiến Lược Từ Các Vấn Đề Trong Marketing

149,000 

Đã đến lúc chúng ta thôi bàn tới hàng loạt trào lưu mới cùng những công cụ và chiến thuật tân tiến, và tập trung vào thuyết phục khách hàng tin tưởng giao phó công việc kinh doanh của họ cho bạn không chỉ một lần, mà là nhiều lần tiếp theo.

Còn hàng

Nhiễu Động Thông Điệp Truyền Thông – Tạo Ra Lợi Thế Chiến Lược Từ Các Vấn Đề Trong Marketing

149,000