Storytelling With Data – Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu: Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn Trực Quan Hóa Dữ Liệu

250,000 

Đây là một cuốn cẩm nang dễ tiếp thu cùng nhiều bài tập ví dụ đầy hiệu quả, dành cho bất kỳ ai muốn học hỏi và cải thiện khả năng trình bày, lý giải những dữ liệu phân tích phức tạp cho các cấp quản lý và điều hành của doanh nghiệp.

Còn hàng

This item: Storytelling With Data - Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu: Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn Trực Quan Hóa Dữ Liệu

Còn hàng

250,000 
250,000 
284,050 
Storytelling With Data – Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu: Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn Trực Quan Hóa Dữ Liệu

250,000