Storytelling With Data: Let’s Practice! – Thực Hành Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu!

299,000 

Đây là một cuốn cẩm nang dễ tiếp thu cùng nhiều bài tập ví dụ đầy hiệu quả, dành cho bất kỳ ai muốn học hỏi và cải thiện khả năng trình bày, lý giải những dữ liệu phân tích phức tạp cho các cấp quản lý và điều hành của doanh nghiệp.

Còn hàng

This item: Storytelling With Data: Let’s Practice! - Thực Hành Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu!

Còn hàng

299,000 
299,000 
237,500 
Storytelling With Data: Let’s Practice! – Thực Hành Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu!

299,000