From Heart To Mind – Đọc Vị Và Dẫn Lối Hành Vi Mua Hàng

150,000 

Cuốn sách này sẽ hỗ trợ các nhà quảng cáo nói riêng và người làm Marketing nói chung tìm ra điểm chạm giữa sáng tạo và bán hàng.

Còn hàng

From Heart To Mind – Đọc Vị Và Dẫn Lối Hành Vi Mua Hàng

150,000