[Combo] Email Marketing – Hành Trình Tiếp Cận Khách Hàng Với Chi Phí Tối Ưu + Thấu Hiểu Để Tối Ưu

199,000 

Đây là hai cuốn sách bao gồm những kiến thức nền tảng cơ bản và case study thực tế giúp bạn tìm thấy cách thức để tạo ra một chiến dịch Email thành công.

Còn hàng

[Combo] Email Marketing – Hành Trình Tiếp Cận Khách Hàng Với Chi Phí Tối Ưu + Thấu Hiểu Để Tối Ưu

199,000