[Combo Hot] Storytelling With Data – Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu (Data 1 + Data 2)

500,000 

Đây là một cặp hai cuốn cẩm nang hot nhất với những kiến thức dễ tiếp thu cùng nhiều bài tập ví dụ đầy hiệu quả, dành cho bất kỳ ai muốn học hỏi và cải thiện khả năng trình bày, lý giải những dữ liệu phân tích phức tạp cho các cấp quản lý và điều hành của doanh nghiệp.

Còn hàng

[Combo Hot] Storytelling With Data – Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu (Data 1 + Data 2)

500,000